Powiedz „NIE” szkodliwym planom MEN!

Opublikowano: 2015-08-25

1102

Po Francji, Kanadzie, Niemczech i Włoszech przyszedł czas, aby Polacy zamanifestowali swój sprzeciw wobec forsowanych przez lewicowe lobby zmian w edukacji dzieci. 30 sierpnia br., w Warszawie, odbędzie się manifestacja „Stop Deprawacji w Edukacji” przeciwko szkodliwym reformom wprowadzanym przez MEN. Centrum Życia i Rodziny zachęca do udziału w proteście.

 
Dlaczego protestujemy
W lipcu br. w Warszawie odbyło się spotkanie dwudziestu sześciu organizacji działających na polu prorodzinnym, które wyrażają stanowczy sprzeciw wobec niepokojących działań Ministerstwa Edukacji. Bezpośrednią przyczyną spotkania stało się wystąpienie minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z dnia 9 lipca zapowiadające zmianę podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz  informacja o włączeniu treści „antydyskryminacyjnych” do programu „Bezpieczna+” i „Otwarta Szkoła” w roku szkolnym 2015/2016.
Niebezpieczne zapowiedzi MEN
Niepokojącym sygnałem jest fakt, iż szefowa resortu edukacji, wyraziła aprobatę dla prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie przez osoby z zewnątrz. Jak zauważają organizatorzy protestu, jest to otworzenie możliwości nieskrępowanego działania grupom zideologizowanych i reprezentujących interesy międzynarodowych korporacji proaborcyjnych oraz lobby LGBTQ, edukatorów seksualnych.
Politycznym ukłonem ministerstwa w stronę tych właśnie środowisk jest próba wprowadzenia do polskiej edukacji matryc wychowania seksualnego z tzw. Standardów WHO. Dowiadujemy się z nich, że dzieci już w najwcześniejszym wieku gimnazjalnym (o ile i ta grupa wiekowa nie zostanie przez ministerstwo przesunięta w dół) będą zgłębiały zagadnienia masturbacji, a dwunastolatki będą oglądały prezentację przebiegu stosunku płciowego.
Kilka dni później pani minister oraz Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach – Urszula Augustyn, podczas spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii obiecały, że MEN podejmie wszelkie możliwe kroki, aby w polskich szkołach przeciwdziałać „przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacją”, a zbliżający się rok szkolny ogłoszony zostanie  Rokiem Otwartej Szkoły. W ramach programu specjalne zajęcia z młodzieżą prowadzić będą seks-edukatorzy delegowani przez te środowiska.
Działania MEN wbrew prawu
Niszczenie w dzieciach fundamentów światopoglądowych wyniesionych z domu, zbudowanych na wartościach rodzinnych, w świetle polskiego prawa jest niedopuszczalne, skrajnie nieodpowiedzialne i ma charakter wręcz przestępczy. Dlatego nie może być zgody społecznej na jakąkolwiek indoktrynację relatywizującą tradycyjnie pojmowane związki rodzinne, traktowanie wszystkich zachowań seksualnych jako równorzędnych i dobrych oraz epatowanie dzieci takimi poglądami „nowoczesnej” inżynierii społecznej.
Szkoła powinna być przyjazna rodzinie
Zdaniem Prezesa Centrum Życia i Rodziny w szkole nie powinno być miejsca dla tego typu deprawujących treści: – Nasza Fundacja wychodząc naprzeciw potrzebie ochrony najmłodszych, prowadzi program Szkoła Przyjazna Rodzinie. Jego celem jest przywracanie podmiotowej roli rodziców w relacji z placówkami edukacyjnymi. Szkoła przyjmując odpowiedni Certyfikat daje wyraźny sygnał rodzicom, że ich dzieci nie doświadczą w niej szkodliwych treści. Gorąco zachęcamy rodziców, dyrektorów i nauczycieli do ścisłej współpracy na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją i postępującą seksualizacją.
Przyjdź, powiedz „NIE” szkodliwym planom MEN
W niedzielę, 30 sierpnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko demoralizacji dzieci w szkole. O godz. 12.00 w kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu sprawowana będzie Msza św. w intencji dzieci . Zaś o godz. 13.00 na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja.
Zachęcamy do udziału w proteście „Stop Deprawacji w Edukacji”!
Szczegóły na stronie: stopdeprawacji.pl.