Powiedz STOP szykanowaniu prof. Chazana

Opublikowano: 2014-07-08

1053

Profesor Chazan odmówił zabicia nienarodzonego, poważnie chorego dziecka, a pacjentce, która zgłosiła się do niego, zaoferował opiekę przed i w trakcie porodu, a po nim pomoc w jednym z warszawskich hospicjów. Nie wskazał przy tym innego lekarza, który przeprowadziłby śmiercionośną procedurę do końca, za co NFZ nałożył karę ok. 70 tys. złotych na szpital, którego jest dyrektorem.  – Oto cała „wina” tego szlachetnego człowieka. Powiedz STOP szykanom i wyślij protest do dyrekcji NFZ i Ministerstwa Zdrowia ze strony www.stopszykanom.pl – zachęca Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Ataki na prof. Bogdana Chazana rozpoczęły się w związku „Deklaracją Wiary”, którą opracowała dr Wanda Półtawska. W dokumencie tym lekarze opowiadają się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciwko in vitro i ideologii gender. Dokument wywołał ostre ataki ze strony środowisk lewicowych z powodu jednoznacznego i publicznego opowiedzenia się lekarzy po stronie cywilizacji życia.

Elementem tych ataków stała się nagonka na prof. Chazana, który zgodnie z powołaniem lekarza zaoferował matce ciężko chorego, nienarodzonego dziecka objęcie jej i jej dziecka opieką podczas ciąży, porodu i po porodzie. Przedstawił również możliwość opieki paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Dał w ten sposób wyraz głęboko ludzkiej troski o pacjenta, za co  na wniosek Ministra Zdrowia, NFZ nałożył na szpital prowadzony przez prof. Chazana karę wysokości 70 tys. zł. – To skandal, że człowiek który jest wierny standardom medycznym i  etycznym, jest za swoją postawę karany.  Choć biorąc pod uwagę to jakimi „wartościami” kierują się decydenci – vide tzw. afera taśmowa – nie dziwi, że żądają oni od prof. Chazana obniżenia standardów moralnych – mówi Jacek Sapa i dodaje – Teraz tylko w społeczeństwie obywatelskim jest nadzieja, by prawda i wrażliwość na drugiego człowieka zwyciężyły. Dlatego zachęcam do podpisywania się pod petycją w obronie prof. Bogdana Chazana, która jest skierowana do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Pani Prezydent M. St. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Petycję można podpisać na stronie www.stopszykanom.pl.

Na stronie www.stopszykanom.pl można również przekazać swoje wsparcie Profesorowi Bogdanowi Chazanowi.