Radni odrzucili ideologię LGBT. Pomogło Centrum Życia i Rodziny

Opublikowano: 2020-06-26

4542

Źródło grafiki: www.pixabay.com

Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny wsparli Radę Miejską w Zwierzyńcu w debacie na temat ideologii LGBT na posiedzeniu komisji stałych 22 czerwca a następnie wystosowali list otwarty do Radnych. 25 czerwca Rada Miejska w Zwierzyńcu większością 12 z 15 głosów podtrzymała stanowisko przeciwko wprowadzaniu ideologii LGBT w ich wspólnocie samorządowej. To wspólne zwycięstwo w obronie wartości chrześcijańskich w Polsce i ważny sygnał dla innych samorządów w całym kraju.

W poniedziałkowym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu wziął udział Dyrektor Biura Analiz Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski. Ekspert Centrum Życia i Rodziny na przykładzie postulatów Parady Równości i zapisów warszawskiej Deklaracji LGBT+ przedstawił najważniejsze elementy ideologii ruchu LGBT a następnie odpowiadał na pytania radnych i mieszkańców miasta.

List otwarty do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu wystosowali Prezes Paweł Ozdoba i Wiceprezes Kamil Zwierz, dziękując radnym za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcając do konsekwentnego głosowania w obronie przyjętego stanowiska przeciwko ideologii LGBT. Zarząd Centrum Życia i Rodziny odniósł się także do prób szantażowania członków społeczności lokalnej:

Z najgłębszym oburzeniem przyjęliśmy informację o próbach zastraszania Państwa groźbami pozbawienia mieszkańców miasta i gminy Zwierzyniec środków funduszy unijnych, dochodów z ruchu turystycznego czy korzyści ze współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa placówek szkolnych. Takie działania organizacji LGBTQ+ i ich zwolenników przywodzą na myśl najgorsze praktyki łamania ludzkich charakterów i sumień okresu stalinowskiego. Jednocześnie ukazują jak w praktyce ruch LGBTQ+ realizuje głoszone hasła „tolerancji” czy „braku dyskryminacji”.

List Zarządu Centrum Życia i Rodziny przekazano radnym i odczytano we czwartek 25 czerwca 2020 r. na  XVIII sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu. Za podtrzymaniem stanowiska Rady z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powstrzymania wprowadzania ideologii LGBT do wspólnoty samorządowej Zwierzyńca głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu a 1 był przeciw.

Wynik czwartkowego głosowania to wspólne zwycięstwo mieszkańców Zwierzyńca oraz sympatyków Centrum Życia i Rodziny z całej Polski. To także jasny głos sprzeciwu polskiego społeczeństwa wobec radykalnej ideologii ruchu LGBT i jej bulwersujących żądań jak adopcja dzieci przez pary homoseksualne, obowiązkowa seksedukacja dla dzieci już w przedszkolach czy sankcje karne dla osób wyrażających krytykę działalności i postulatów ruchu LGBT – podkreśla Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny.

Aktualne informacje o działalności Centrum Życia i Rodziny są dostępne na www.czir.org