Sukces kampanii „Przywróćmy sumienie Norwegii”

Opublikowano: 2017-10-13

1379

W ramach akcji „Przywróćmy sumienie Norwegii” organizowanej przez Centrum Życia i Rodziny, przyjaciele i dobroczyńcy Fundacji przekazali 60 tys. zł. na wsparcie dla dr Katarzyny Jachimowicz, polskiej lekarki toczącej batalię o prawne zagwarantowanie wolności sumienia lekarzy w Norwegii. Pieniądze zostały przekazane Norweskiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Chrześcijańskich, które organizacyjnie wspiera polską lekarkę w trakcie procesów sądowych.

W dniach 9-11 października br. Paweł Kwaśniak i Kamil Zwierz z Centrum Życia i Rodziny złożyli wizytę w Norwegii, aby w imieniu sympatyków Fundacji przekazać pani doktor Jachimowicz wyrazy solidarności oraz wsparcie finansowe w kwocie 60 tys. złotych (126 tys. koron norweskich).

Przedstawiciele Centrum spotkali się również z doktorem Magnarem Kleivenem, sekretarzem generalnym Norweskiego Stowarzyszenia Lekarzy Chrześcijańskich. Podczas rozmowy Dr Kleiven podkreślał, że sprawa doktor Jachimowicz ma wymiar dużo szerszy niż uznanie bezpodstawności zwolnienia jej z pracy. Jest to bowiem przede wszystkim batalia o respektowanie wolności sumienia lekarzy, którzy uznają podstawową wartość życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Dotyczy to Norwegii, Polski, jak również innych krajów.  Dr Kleiven podziękował Polakom za hojność oraz prosił o dalsze wsparcie dla polskiej lekarki w pochłaniającej bardzo duże kwoty batalii sądowej.

Z kolei doktor Jachimowicz dziękując za okazaną pomoc, wskazała na ogromne znaczenie gestów solidarności i wsparcia, wyrażających się również  poprzez modlitwę. Życzliwość, której doświadcza pomaga jej  spokojnie i konsekwentnie kontynuować bardzo trudne zadanie walki z systemem depczącym jedno z podstawowych ludzkich praw – prawo do wolności sumienia.  Podkreśliła, że jest gotowa zabiegać dalej o sprawiedliwość i prawdę zarówno w Norwegii, jak i na forum europejskim.

Doktor Katarzyna Jachimowicz to polska lekarka, która pracując w Norwegii, odmówiła realizowania zabiegów niszczących życie człowieka. Nie zgodziła się na zakładanie pacjentkom spiral domacicznych, uśmiercających poczęte ludzkie życie. Została z tego powodu zwolniona z pracy, jednak postanowiła dochodzić w sądzie swoich praw, a także prawa innych lekarzy do kierowania się w pracy zawodowej sumieniem.

Sąd pierwszej instancji w styczniu br. oddalił pozew, argumentując wyrok w kuriozalny sposób. Orzekł bowiem, że wolność sumienia lekarzy stanowi zagrożenie dla innej wolności – prawa do zdrowia rozrodczego kobiet i jest zagrożeniem dla równouprawnienia płci. W uzasadnieniu wskazano, że mężczyzna nie spotyka się z przekierowaniem do innego lekarza w celu założenia spiralki, natomiast niedogodność ta może dotyczyć kobiet(!). Lekarka odwołała się od wyroku. W dniach 31.10 – 2.11 br., w mieście Skien odbędzie się rozprawa przed sądem II instancji. Jeżeli i tutaj wyrok będzie niekorzystny, dr Jachimowicz planuje dochodzić sprawiedliwości w Sądzie Najwyższym Norwegii, a następnie, jeśli będzie taka potrzeba, w Trybunale Sprawiedliwości w Strasbourgu.

Przedstawiciele Centrum wspólnie z dr Jachimowicz odwiedzili również klasztor oo. Franciszkanów w Larvik, gdzie modlili się w intencji ofiarodawców podczas Mszy św. sprawowanej przez norweskiego zakonnika o. Hallvarda Hole OFM oraz pracującego w Norwegii o. Aleksandra Piłata OFM.

Centrum  Życia i Rodziny serdecznie dziękuje wszystkim dobroczyńcom, którzy zdecydowali się wesprzeć dr Katarzynę Jachimowicz. Zachęca również do dalszej ofiarności. Koszty, jakie pochłania prowadzenie procesu zdecydowanie przekraczają bowiem możliwości finansowe polskiej lekarki. Dlatego, bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby możliwe m.in. wynajęcie jednego z najlepszych norweskich prawników. Całościowe koszty sądowej batalii szacowane są natomiast nawet na milion koron norweskich, czyli ok. 500 tys. zł.

Wpłat można dokonywać na konto:

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

ul. Nowogrodzka 42/501

00-695 Warszawa

Nr konta: 70 1680 1248 0000 3000 2187 3168, Bank: PLUS BANK S.A.

Z dopiskiem:  „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny – dr Jachimowicz”