Walczymy w obronie sumienia

Opublikowano: 2016-11-14

460

„W obronie sumienia” – pod takim tytułem 14 listopada 2016 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział poseł Piotr Uściński, prof. Bogdan Chazan oraz Izabela Normantowicz i Paweł Kwaśniak z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Kampania społeczna pod taką samą nazwą ma na celu obronę dobrego imienia prof. Bogdana Chazana oraz wolności sumienia lekarzy. W ramach inicjatywy na stronie www.wobroniesumiania.pl są zbierane podpisy pod petycją kierowaną do organów samorządu lekarskiego. Petycja zawiera m.in. następującą prośbę „…proszę Państwa i cały samorząd lekarski o konsekwentną obronę prof. Bogdana Chazana przed bezprecedensową kampanią pomówień ze strony skrajnych środowisk politycznych, które poprzez atak na dobre imię i dorobek wybitnego lekarza oraz naukowca chcą zastraszyć polskich lekarzy i personel medyczny, wierny zawodowym zasadom etycznym i swemu sumieniu.” W Internecie trwa bowiem zorganizowana przez środowiska feministyczne zbiórka podpisów pod wnioskiem do samorządu lekarskiego o odebranie prof. Bogdanowi Chazanowi prawa do wykonywania zawodu. W przekonaniu organizatorów kampanii broniącej profesora, zarzuty środowisk feministycznych oparte są na pomówieniach i mają na celu dyskredytację jego osoby w oczach społeczeństwa.

Prezes Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak podkreślił, że zagadnienie wolności sumienia lekarzy ciągle powraca. To, co dzieje się obecnie w tej kwestii w Polsce, jest odbiciem tendencji widocznych w Europie Zachodniej, gdzie również odbiera się personelowi medycznemu prawo do działania w zgodzie w własnym sumieniem.

– Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny organizuje kampanię woborniesumienia.pl, która ma na celu zarówno obronę dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana jak i obronę sumienia lekarzy oraz innych grup zawodowych, np. farmaceutów – dodał Paweł Kwaśniak.

Z kolei poseł Piotr Uściński zauważył, że wolność sumienia jest ustawowym prawem każdego człowieka, wynikającym z prawa naturalnego. Wolność sumienia gwarantuje również Art. 53 Konstytucji RP, który mówi, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Poseł przywołał również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 r. który potwierdził prawo do ochrony sumienia lekarzy stwierdzając: „wolność sumienia musi bowiem przejawiać się także w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne”.

Z kolei prof. Bogdan Chazan podkreślił, że – Myliłby się ktoś, kto uważałby, że do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków medycznych, realizacji powołania, nie jest potrzebne sumienie. Że to może przeszkadzać, że lekarz, który chce wykonywać zawód zgodnie ze swoim sumieniem w jakiś sposób naraża na niebezpieczeństwo zdrowie i życie pacjentek. Przeciwnie, ktoś kto ma dobrze uformowane sumienie – lekarz, pielęgniarka, położna – ten ktoś ma możliwość odróżnienia dobra od zła i przeciwstawienia się działaniom zniewalającym. Taka osoba może wykonywać swój zawód zgodnie z interesem pacjentów, z interesem ich zdrowia i życia.

Warto zadać sobie pytanie, ile spośród tych 18 tys. osób, które podpisało się pod wnioskiem środowisk lewicowych o odebranie profesorowi Chazanowi prawa do wykonywania zawodu, było rzeczywiście pacjentkami profesora lub ich rodziną. Dlaczego podstawą do odebrania prawa do wykonywania zawodu ma być niechęć do wyznawanych poglądów? – mówiła z kolei Izabela Normantowicz z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Nie możemy przekreślić 48 lat pracy profesora. Nie dajmy sobie wmówić, że profesor stanowi zagrożenie dla nas kobiet – podkreśliła.

Kampania „W obronie sumienia” jest prowadzona przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Organizatorzy zachęcają do składania podpisów pod petycją na stroniewww.wobroniesumienia.pl.