Wizyta nad Niemnem

Opublikowano: 2019-05-16

3345

Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny: Mirosława Petremant-Staniewska i Kazimierz Przeszowski wraz z Dominiką Chorosińską (Figurską) w dniach 28 i 29 kwietnia odwiedzili polską społeczność w Grodnie.

Najważniejszym celem naszej wizyty było osobiste zapoznanie się z codziennością pracy Polskiej Macierzy Szkolnej, którą sympatycy Centrum Życia i Rodziny wspierają w kampanii Ocal polskość nad Niemnem. Niemniej ważnym wymiarem pobytu w Grodnie było także spotkanie z kilkoma pokoleniami Rodaków z Grodzieńszczyzny i odwiedzenie miejsc związanych z polską historią tych ziem. Mimo krótkiego czasu nasze zamierzania udało się w całości zrealizować dzięki zaangażowaniu i otwartości naszych gospodarzy z Polskiej Macierzy Szkolnej, a w szczególności Wiceprezes Teresy Kryszyń.

W niedzielę dzień rozpoczął się od serdecznego przywitania przedstawicieli Centrum Życia i Rodziny w progach Polskiej Macierzy Szkolnej przez Prezesa Stanisława Sienkiewicza i Wiceprezes Teresę Kryszyń. Po miłym przyjęciu uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji języka polskiego, bo urozmaiconej warsztatami recytatorskimi prowadzonymi przez znaną polską aktorkę Dominikę Chorosińską (Figurską). Na koniec zajęć wspólnie z uczestnikami wyrecytowaliśmy fragment wiersza “Wróbla Wielkanoc” I. Gałczyńskiego. Następnie z p. Teresą, naszym nieocenionym gospodarzem i przewodnikiem, udaliśmy się na Mszę Świętą w języku polskim. Byliśmy wzruszeni widokiem rzeszy dzieci i dorosłych śpiewających i modlących się w ojczystym języku. W drodze powrotnej do Szkoły zwiedziliśmy klasztor brygidek wraz z zabytkowym XVII w. Lamusem, zbudowanym z drewna bez żadnego gwoździa, za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Następnie uczestniczyliśmy w pięknych spotkaniach Wielkanocnych, podczas których utalentowana młodzież z Wspólnoty Młoda Polonia i chórzyści Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonywali polskie utwory, dając świadectwo swojego zaangażowania w krzewienie tradycji i języka polskiego.

Kolejnym wydarzeniem, które zebrało członków polskiej społeczności oraz Konsula Andrzeja Raczkowskiego w gmachu Polskiej Macierzy Szkolnej był Wieczorek Literacki w wykonaniu wybitnej aktorki Dominiki Chorosińskiej (Figurskiej). Recytowana przez p. Dominikę poezja znanych polskich Poetów przy akompaniamencie muzyki chopinowskiej wzruszyła niemal do łez wszystkich obecnych. Usłyszana poezja była szczególnie wymowna i wprawiała w zadumę wobec zbliżających się obchodów dnia Polonii i Polaków za granicą, i dnia polskiej Konstytucji.

Zwieńczeniem niezwykłego dnia była wzruszająca wizyta naszej delegacji oraz przedstawicieli Polskiej Macierzy Szkolnej na polskich cmentarzach grodzieńskich, by oddać hołd spoczywającym na nich Rodakom, poległym w walce o niepodległość Polski w wojnie polsko-bolszewickiej oraz podczas bohaterskiej obrony Grodna we wrześniu 1939 r.

Kolejny dzień zaczęliśmy od wizyty na lekcjach języka polskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej, takich samych w jakich uczestniczy ponad 2000 polskich dzieci! Na własne oczy przekonaliśmy się z jakim zapałem nasi młodzi Rodacy znad Niemna uczęszczają na naukę języka ojczystego, mimo że po tych zajęciach muszą śpieszyć na obowiązkowe lekcje w szkołach państwowych.

Na zakończenie naszej wizyty wraz z Zarządem Polskiej Macierzy Szkolnej omówiliśmy najpilniejsze potrzeby i dalsze kierunki rozwoju kampanii Ocal polskość nad Niemnem. Przy tej okazji Pan Prezes opowiedział nam o wieloletniej historii szkoły, która od pokoleń mimo trudności realizuje założenie szerzenia oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim. Zobaczyliśmy pięknie wyhaftowane sztandary z okazji stulecia jej założenia przez ks. Antoniego Kuryłowicza.

Podczas pożegnania Wiceprezes Kazimierz Przeszowski w imieniu wszystkich sympatyków Centrum Życia i Rodziny skierował do polskiej młodzieży następujące słowa: Raz jeszcze z całego serca dziękujemy za ten wyjątkowy czas, za bezcenną pracę i heroiczny trud uczniów, ich rodzin, duchowieństwa i wszystkich członków polskiej społeczności na Białorusi! Miłość do Polski, Rodaków i polskości, której doświadczyliśmy w Grodnie stanowi dla nas niedościgniony wzór patriotyzmu i wielkie zobowiązanie!

Spotkanie z polską społecznością z Grodna było przeżyciem niezwykłym, a w sposób szczególny zapadła nam w serca niemająca równych gościnność i serdeczność Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi. W imieniu naszych Rodaków znad Niemna serdecznie zapraszamy do przyjazdu na Grodzieńszczyznę, a już dziś zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z niezapomnianej wizyty.

Kolejna odsłona kampanii Centrum Życia i Rodziny Ocal polskość nad Niemnem już wkrótce!

Więcej informacji na www.polacynadniemnem.pl